ரேஷன் கார்டுகள் புதுப்பிப்பு பணியில் ஏதாவது சிரமங்கள் இருந்தால் புகார் செய்ய.

cared
ரேஷன் கார்டுகள் புதுப்பிப்பு பணியில், ஏதாவது சிரமங்கள் இருந்தால் புகார் செய்வதற்கான மொபைல்போன் எண்கள்
ரேஷன் கார்டுகள் புதுப்பிக்கும் பணியிலோ அல்லது உணவுப் பொருட்கள் பெறுவதிலோ சிரமங்கள் இருந்தால், 7299998002 அல்லது 8680018002 அல்லது 7200018001 என்ற மொபைல் போன் எண்களில் தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்கலாம்
வரும் பிப்ரவரி 28ம் தேதி முடிய, உரிய நாட்களில் புதுப்பித்துக் கொள்ள கால அவகாசம் உள்ளது